Menu

Baby left at hospital

Bebe

Às 05h40 na manhã de hoje, (Domingo, dia 18 de Março de 2018), um bebê foi deixado na recepção do Departamento de Emergências do Hospital, para que fosse encontrado pela equipe do Hospital.

O bebê nasceu muito recentemente e ainda tinha o cordão umbilical.

Ele foi avaliado medicamente e descreve-se estar bem e saudável.

A CCTV da polícia, mostra o que se pensa ser duas mulheres caminhando pelos Parade Gardens, da direcção de Rouge Bouillon. Uma é vista com o bebê ao colo. A mulher que leva o bebê, entra no Departamento de Emergências sozinha e sai um pouco depois sem o bebê, a hora acima anunciada.

CCTV que acompanha este apelo, mostra as duas mulheres que esperam na entrada do Departamento de Emergências, antes de la deixar o bebê. Ao mesmo tempo, um homem caminha da direcção da Gloucester Street e entra no Departamento de Emergências, imediatamente antes da mulher, que leva o bebê entrar.

Ao mesmo tempo, uma outra mulher é vista usando a caixa multibanco fora do hospital. Ela depois entra num carro vermelho (marca, modelo e matricula desconhecida) e dirige-se para Gloucester Street. A Polícia gostaria que essas duas pessoas entrancem em contacto, para ver se eles viram alguma coisa que possa ajudar.

Ambas as mulheres reunen-se a uma curta distância da porta da frente do Departamento de Emergências e caminham na  Parade em direcção ao Cannon Street.

O Superintendente James Wileman disse: "Estamos extremamente preocupados com o bem-estar da mãe. Ela pode ter sido uma das duas pessoas que deixaram o bebê sob o cuidado do Departamento de Emergência, mas isso não pode ser confirmado.

"Eu quero apelar directamente para a mãe, para que possamos oferecer apoio médico e emocional. Sabemos, que para fazer isto, ela deve estar desesperada para deixar o bebê no hospital, sabemos que queria que ele estivesse bem e fosse cuidado.  Então agora a nossa preocupação primordial é a o bem-estar da mãe.

A Parteira Jan Auffret disse: "Estamos preocupados com a saúde da mãe do bebê e apelamos para que ela entre em contacto. Você pode entrar em contacto comigo directamente e estarei disponível para falar contigo no 07797 710885. Nós gostaríamos de assegurar a mãe de que o bebê está sendo bem cuidado e está bem. Queremos garantir que a mãe terá apoio medico necessário que ela precisa ".A preocupação primordial é certificar-se de que a mãe está bem, e isso continua sendo o propósito primordial deste recurso e esforços da polícia. A polícia estará trabalhando com agências parceiras para tentar encontrar a mãe para que ofereça suporte. A polícia também gostaria de apelar para qualquer outra pessoa que possa ter informações que poderiam levar a identificação da mãe

Se você tiver alguma informação, por favor ligue para 612200 ou Crimestoppers anonimamente no 0800 555111.

Share this:


Niemowlę pozostawione w szpitalu

Niemowlę pozostawione w szpitalu

Dzisiaj rano o 05:40 (Niedziela 18 Marca 2018) ktoś zostawił niemowlę w poczekalni pogotowia ratunkowego Szpitala Generalnego . Niemowlę to zostało tam znalezione przez pracowników pogotowia.

Niemowlę, urodziło się bardzo niedawno i ma jeszcze pępowinę.

Chłopczyk został zbadany i jest w dobrym stanie.

Na kamerach Policji (CCTV) widać jak się wydaje dwie kobiety w Parade Gardens, które idą w kierunku Rouge Bouillon. Jedna z nich trzyma to niemowlę. Kamery pokazują, jak kobieta ta sama wchodzi do budynku pogotowia z niemowlęciem o wspomnianym czasie i chwilę później wychodzi z niego bez niemowlęcia.

Opublikowane wideo wraz z tym apelem pokazuje obje kobiety stojące przed wejściem na pogotowie zanim jedna z nich wejdzie tam z niemolęciem. W tym samym czasie widać jak mężczyzna idący od strony Gloucester Street whochdzi do budynku pogotowia chwilę zanim kobieta wejdzie tam z niemowlęciem.

Kamery również pokazują, jak w tym samym czasie inna kobieta pobiera pieniądze z bankomatu na zewnątrz szpitala. Widać jak ona później wchodzi do czerwnonego samochodu (marka, model i numer rejestracyjny są nieznane) i odjeżdża w kierunku Gloucester Street. Policja apeluje do tej kobiety i do tego mężczyzny aby pilnie zgłosili się aby ustalić czy coś widzieli i czy mogą udzielić  jakiejkolwiek pomocy.

Na kamerach widać jak obie kobiety spotykają się chwilę później niedaleko od wejścia do budynku pogotowia ratunkowego i odchodzą do Parade w kierunku Cannon Steet.

Superintendent James Wileman powiedział: “Bardzo martwimy się o stan zdrowia matki tego niemowlęcia. Jedną z tych kobiet, które zostawiły niemowlę na pogotowiu ratunkowym mogła być matka ale w tej chwili nie można tego jeszcze potwierdzić.”

“Apeluję bezpośrednio do matki abyśmy mogli udzilić jej pomocy medycznyej jak i wesprzeć ją emocjonalnie. Wiemy, że aby zostawić chłopczyka w szpitalu w taki sposób, musiała być ona w stanie desperacji. Zdajemy sobie również sprawę, że chciała ona aby chłopczyk był bezpieczny i aby się nim zaopiekowano. Dlatego w tej chwili najważniejsze jest dla nas bezpieczenstwo i stan zdrowia matki chłopczyka.

Położna Jan Auffret powiedziała: “Martwimy się o stan zdrowia matki chłopczyka i apelujemy aby zgłosila się ona do nas. Może się Pani zgłosić bezpośrednio do mnie pod numerem 07797710885 abym mogła z Panią porozmawiać. Chcielibyśmy zapewnić matkę, że chłopczyk jest w dobrym stanie i pod dobrą opieką. Chcielibyśmy również aby matka wiedziela, że udzilimy jej wszelkiej pomocy medycznej jaka bedzie jej potrzebna.

Ważne jest przede wszystkim to, aby upewnić się, że matka jest bezpieczna i w dorym stanie. Jest to w tej chwili głównym celem tego apelu i starań Policji. Policja wraz z innymi agencjami dołoży wszelkich starań aby odanleźć matkę chłopczyka, żeby można jej było zaoferować wspacie. Policja również apeluje do wszystkich, którzy mogliby udzielić informacji pozwalających na zidentyfikowanie matki chłopczyka.

Jeżeli jesteś w posiadaniu jakichkolwiek informacji, zadzwoń pod numer Policji 612200 lub anonimowo pod numer Crimestoppers 0800555111.

Share this:


At 05:40am this morning (Sunday 18th March 2018) a baby boy was left in the waiting area of the Emergency Department at the General Hospital for hospital staff to find.

 

The baby was very recently born and still had the umbilical cord attached.

 

He has been medically assessed and is described as being fit and well.

 

Police CCTV shows what’s believed to be two women walking through the Parade Gardens from the direction of Rouge Bouillon and one seen carrying the baby. The woman carrying the baby is then seen to enter the Emergency Department alone and exiting shortly afterwards without the baby at the above time.

 

CCTV released, together with this appeal, shows both women waiting at the entrance of Emergency Department before taking the baby in. At this same time a man walks from the direction of Gloucester Street and enters Emergency Department, immediately before the woman, carrying the baby enters.

 

At this same time a further woman is seen using the cashpoint outside of the hospital. She then gets into a red car (make, model and registration unknown) and drives off towards Gloucester Street. The Police would like to hear from both this man and woman to see if they saw anything and if they can help.

 

Both women are then seen to meet up a short distance from the front door of Emergency Department and walk back into the Parade towards Cannon Street.

 

Superintendent James Wileman said: “We are extremely worried about the welfare of the mother. She may have been one of the two people who left the baby in the care of the Emergency Department but this cannot be confirmed.

 

“I want to appeal directly to the mother so that we can offer her medical and emotional support. We know to do this she must have been desperate and by leaving the baby at the hospital we know she wanted him to be looked after and to know he was safe so our paramount concern now is for the mother’s safety and welfare.”

 

Midwife Jan Auffret said: “We are concerned about the health of the mother of the baby boy and are appealing for her to come forward. You can contact me directly and I will be available to talk to you on 07797 710885. We would like to reassure mum that the baby boy is currently being cared for and looked after and is doing well. We want to ensure that mum is provided with the medical support she needs.”

 

The overriding concern is to make sure the mother is safe and well and that remains the overriding purpose of this appeal and police efforts. Police will be working with partners agencies to try and find the mother so that support can be offered. The police would also like to appear to anyone else who may have information that could lead to the mother being identified. 

 

If you have any information please call 612200 or Crimestoppers anonymously on 0800 555111.

 

Hate crime reporting

Caught on Camera

How to spot a scam

Ask. Listen. Respect.

How can we help you?